jj-ccr logo

CPE

CPE Handsk hållare, liten

Handsk hållare, håller handskarna lodrätt eller vågrätt beroende på hur du väljer att ställa in den. Velcro låsning för enkel låsning beroende på hur kraftiga handskarna är. Har velcro som fäster i utrustnings bältet så att det inte rör sig.

Teknisk information

Relaterade filer

Modeller


Media och övrig teknisk information